» Polityka prywatności

Polityka prywatności

 
  • Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.valerio.pl w związku z zakupami jest PHU Valerio z siedzibą Ostrowach nad Okszą (ul. Tadeusza Kościuszki 32, 42-122 Ostrowy nad Okszą). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dane mogą być wykorzystywane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.valerio.pl. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.  
 

 
  • Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem Dotpay za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, jako administratorowi danych (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A.

Przejdź do strony głównej